Loading..

Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân 0 0

Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên hệ thống Dịch vụ công (VNPT - IGATE), mời Anh/Chị xem clip hướng dẫn.

Video
** The time is base on America/New_York timezone