Loading..

Hướng dẫn xử lý lỗi Plugin chữ ký số VNPT -CA trong VNPT - IOFFICE 1 0

Hướng dẫn khắc phục VNPT - Plugin không được bật hoặc cài đặt ở bản Chrome 88
Bước 1: Truy cập đường dẫn và chọn enable
chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m87
Bước 2: Truy cập đường dẫn và chọn enable
chrome://flags/#allow-insecure-localhost

Đường dẫn tải các file liên quan:

https://drive.google.com/drive/folders/1J3Ao1enrOwMDMLEwTzIj0GxFQD_iUQaa

Đường dẫn các bản phiên bản Plugin:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AH8Cpergwwdw%5FOM&id=4895E279D7623A09%2110864&cid=4895E279D7623A09

https://kyso.vnpt-ca.vn/#download-section

Phiên bản Chrome cũ giúp khắc phục lỗi nếu các bước trên vẫn lỗi.

https://drive.google.com/file/d/1rcYM6oMjs_qv2AwZvsOYCCUfF0HPSSd7/view?usp=sharing

Chi tiết Hướng dẫn cài đặt ký số VNPT -CA và sửa lỗi, Anh/Chị xem clip hướng dẫn.

 

 

 

 

 

 

Video
** The time is base on America/New_York timezone