Loading..

Hướng dẫn xóa bệnh nhân bị sai khi nhập thuốc 0 0

Hướng dẫn xóa bệnh nhân bị sai khi nhập thuốc. Mời Anh/Chị xem clip hướng dẫn.

Video
** The time is base on America/New_York timezone